Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 0
  • 6
  • 4
  • 1

Verklig huvudman utländsk ägare

Svenska företag måste nu anmäla verklig huvudman till bolagsverket i Sverige, men hur fungerar det med verklig huvudman + utländsk ägare? Det var den 1 augusti 2017 som denna nya lag om registrering av verklig huvudman trädde i kraft. Denna lagen grundar sig på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv och det man vill åstadkomma är att man vill öka insynen i företag, när det gäller ägande och kontroll inom hela EU.


Registreringen gäller de flesta företag och man räknar med att ungefär 800 000 företag, föreningar och andra juridiska personer kommer att beröras mer eller mindre av denna nya lag. Frågan vi ställer oss här är vad som gäller med registrering av verklig huvudman om företaget har utländsk ägare.


Verklig huvudman
En verklig huvudman är alltid en fysisk person och det är den personen eller de personerna som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person. Denna kontroll kan te sig på olika sätt. Antingen genom att personen har mer än 25 procent av rösterna i bolaget eller att han eller hon har rätt att utse eller avsätta fler än hälften av de styrelseledamöter som sitter i bolaget. Man kan också ha kontroll genom avtal eller föreskrifter. Om man äger eller kontrollerar ett företag med en nära släkting så ska dessa två räknas samman och överstiger summan 25 procent så räknas båda som verkliga huvudmän.


Utländsk ägare
Vad gäller då för registrering av verklig huvudman för utländsk ägare? Jo, så här är det. Utländska företag och föreningar som har verksamhet i Sverige får och kan anmäla verklig huvudman från och med december 2017. Om det utländska företaget ligger inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) så behöver företaget inte göra en anmälan till det svenska bolagsverket, så länge som företaget registrerar verklig huvudman i ett annat register i ett land som ligger inom EES.


Som exempel kan vi ta ett företag som har en filial i Sverige. Det utländska företaget finns i Storbritannien och har redan anmält verklig huvudman i sitt hemland. Varken det Brittiska företaget eller filialen behöver då göra en anmälan till bolagsverket i Sverige.


Om det dock är ett företag som ligger utanför EES, så måste de följa de svenska reglerna, som säger att de ska anmäla verklig huvudman om de är en juridisk person.


Registrering
Registrering av verklig huvudman kan endast göras via bolagsverkets e-tjänst, så det är bra om man har någon i Sverige som kan hjälpa till.


Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Registrera verklig huvudman
businessman