Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 0
  • 6
  • 4
  • 1

Verklig huvudman publika bolag

Publika bolag är företag som erbjuder aktier att köpa på den öppna marknaden genom den svenska eller någon utländsk börs eller någon annan organiserad marknadsplats. Vad gäller det då för regler för börsnoterade företag och registrering av verklig huvudman? Måste de också registrera detta hos bolagsverket innan den 1 februari 2018?


Verklig huvudman
Den nya lagen som trätt i kraft gällande registrering av verkliga huvudmän syftar till att öka insynen när det gäller ägande och kontroll av juridiska personer. En verklig huvudman är alltid en fysisk person. En verklig huvudman är någon som har minst 25 procent av kontrollen i ett företag eller på annat sätt har ett stort inflytande på företaget i fråga.


Enligt detta nya direktiv ska alla EU-länder ha ett centralt register över verkliga huvudmän så att man snabbt kan gå in och se vem som står för ett företag. Detta ska i sin tur försvåra tvätt av pengar och finansiering av terrorism. Detta är särskilt viktigt för bland annat banker eftersom de är skyldiga att känna sina kunder. Alla har egentligen nytta av detta när man till exempel ska bedöma en transaktionsrisk med ett företag. Registret är öppet för allmänheten och vem som helst kan gå in och söka efter ett företag.


Börsnoterade bolag undantag
De flesta bolag i Sverige berörs på ett eller annat sätt av detta nya direktiv. Man räknar med att ungefär 800 000 företag i Sverige behöver registrera en eller flera verkliga huvudmän hos bolagsverket. Det är företagens skyldighet att undersöka om det finns någon verklig huvudman i företaget eller inte. Detta innebär att de flesta aktiebolag måste registrera verklig huvudman.


Om ditt företag är ett publikt företag och noterat på börsen, så är du ett av undantagen. Du behöver inte registrera dig så länge som du är noterad på Nasdaq Stockholm eller NGM. Däremot är det viktigt att känna till att dotterbolag behöver titta över om det finns någon verklig huvudman i dotterbolaget eller i moderbolaget, eftersom de är skyldiga att registrera verklig huvudman.


Svaret på frågan är alltså nej. Om du är ett publikt bolag och är noterad på börsen så är du en av få företag som inte behöver registrera verklig huvudman hos bolagsverket innan den 1 februari 2018. Har du dock dotterbolag så är det viktigt att de skickar in denna information om de har en verklig huvudman.
Kontakta oss gärna om något är oklart eller om du har några frågor.

Registrera verklig huvudman
businessman