Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 0
  • 6
  • 4
  • 1

Verklig huvudman kommanditbolag

Nu är det hög tid för dig att anmäla verklig huvudman till bolagsverket om du har ett kommanditbolag. Det är du som företagare som har skyldigheten att ta reda på om ni har någon verklig huvudman i kommanditbolaget och om det visar sig att man har det, måste man nu registrera detta till bolagsverket i enlighet med EU:s nya direktiv.


EU:s nya direktiv
Denna nya lag går ut på att i stort sett alla bolag behöver gå in och titta på om man har någon eller några verkliga huvudmän i bolaget. En verklig huvudman är en person som äger eller kontrollerar kommanditbolaget och som har mer än 25 procent av rösterna. En verklig huvudman kan även ha rätten att utse eller avsätta mer än hälften av de som leder kommanditbolaget. Är man delägare i ett kommanditbolag så kan man alltså vara verklig huvudman trots att man endast har ett ganska begränsat ansvar i företaget.


Har du någon nära släkting som också har en del av kontrollen i kommanditbolaget, så ska era delar av kontroll räknas samman. Uppgår siffran till mer än 25 procent totalt så räknas ni båda till att vara verkliga huvudmän.


Anmäla verklig huvudman
Den 1 september slogs portarna upp och du kan nu gå in på bolagsverkets e-tjänst och registrera verklig huvudman, kommanditbolag. Du har tills den 1 februari på dig att anmäla dig annars finns risken att du får böter. Kommanditbolag som har registrerats från och med den 1 september 2017 måste anmäla verklig huvudman inom fyra veckor. Om du registrerade ditt kommanditbolag i augusti 2017 så måste anmälan ha kommit in den 30 september 2017.


En behörig företrädare eller ett ombud för kommanditbolaget loggar enkelt in och anmäler uppgifterna som behövs. Information som är bra att ha till hands är namn, personnummer, medborgarskap och bosättningsland för den verklige huvudmannen. Man behöver även så klart företagsnamn och organisationsnummer. I anmälan ber man dig även förklara hur den verklige huvudmannen kontrollerar kommanditbolaget och du ska uppge omfattningen av kontrollen i procent. Du behöver också veta om den verkliga huvudmannen äger eller kontrollerar företaget tillsammans med närstående eller genom andra företag.


Har du ett kommanditbolag så är det hög tid att titta på det här. Du har till 1 februari på dig och det är så klart bäst att undvika böter om man kan. Behöver du hjälp, eller om du har några frågor som du vill ha svar på, så är det bara att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna.

Registrera verklig huvudman
businessman