Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 0
  • 7
  • 5
  • 6

Verklig huvudman ideell förening

Det är verkligen i ropet nu att man ska anmäla verklig huvudman till bolagsverket innan den 1 februari 2018. Detta har att göra med det nya EU-direktiv som man hoppas ska kunna förhindra en stor del av den penningtvätt och finansiering av terrorism som finns inom EU idag. I stort sett alla bolag och föreningar behöver registrera verklig huvudman, men vad betyder då detta egentligen för en ideell förening?


Ideell förening
De flesta ideella föreningar är uppbyggda på ett sätt så att de oftast har fler än tre medlemmar, där varje medlem har en röst. Om så är fallet så betyder det att det inte finns någon verklig huvudman i föreningen. Det är bara de ideella föreningar som har en verklig huvudman, som måste anmäla detta till bolagsverket. Detta kan ni göra från och med december 2017. Har ni ingen verklig huvudman, så behöver ni inte anmäla någonting.


Om föreningen inte är registrerad så behöver ni endast anmäla verklig huvudman om ni gör vissa transaktioner, så som att öppna ett bankkonto. Då har den ideella föreningen skyldighet att anmäla verklig huvudman inom fyra veckor efter att transaktionen skedde.


Om er ideella förening ofta samlar in pengar som ni planerar att skänka till någon annan så ska man anmäla styrelseledamöter och firmatecknare som verklig huvudman.


Vem räknas som verklig huvudman?
Verklig huvudman är den person eller de personer som har den yttersta kontrollen när det gäller er ideella förening. En person kan ha kontroll på olika sätt. Om personen har mer än 25 procent av rösterna i föreningen, så räknas han eller hon som verklig huvudman. Detta gäller även om en person har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av alla styrelseledarmötena i föreningen. Det kan också vara bra att gå igenom avtal och andra bestämmelser eftersom dessa kan innehålla information som gör någon till verklig huvudman.


Personuppgifter
Vanligtvis ska man uppge personuppgifter när man anmäler verklig huvudman hos bolagsverket. Om er ideella förening har en verksamhet som rör politik, religion eller kultur så behöver man inte anmäla den verkliga huvudmannens personuppgifter om det gör att hans eller hennes politiska, religiösa eller kulturella uppfattning kommer att återspeglas. Man behöver inte heller anmäla om någons hälsotillstånd, fackliga medlemskap eller sexuella läggning kommer fram.


Om flera personer som är nära släkt kontrollerar en ideell förening, så ska deras procent slås samman och det innebär ofta att alla personer som har kontroll ska registreras som verklig huvudman om man kommer över 25 procent.

Registrera verklig huvudman
businessman