Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 0
  • 7
  • 5
  • 6

Verklig huvudman holdingbolag

En verklig huvudman är en fysisk person som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. Detta blir gällande om en person till exempel kontrollerar 25 procent eller mer av det totala antalet röster i ett aktiebolag. Men vad gäller egentligen för verklig huvudman i holdingbolag?


Innan den 1 februari 2018 måste runt 800 000 företag och föreningar anmäla sin huvudman eller sina huvudmän till bolagsverket. Det är en ny lagstiftning inom EU som ställer högra krav på insyn i företag och föreningar och syftet med detta är att förhindra att man utnyttjar juridiska personer för penningtvätt eller för att finansiera terrorism på ett eller annat sätt.


Holdingbolag
Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier i andra bolag. Syftet med ett holdingbolag är att ha kontroll över andra företag. Ofta äger holdingbolaget så stor del av sina dotterbolag så att det har egen majoritet. Ett holdingbolag är alltså oftast till för att inneha andelar in andra bolag, men ibland har de även egen verksamhet.


Äger man mer än 25 procent av ett företags aktier och är en juridisk person, så ska man anmälas som verklig huvudman, holdingbolag eller inte. Det finns olika företagsformer som får utöva holding-funktioner. Dessa företagsformer är till exempel aktiebolag, kommanditbolag, stiftelser, truster, fasta driftställen och privatpersoner. Reglerna säger att i en grupp av flera företag, så är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar det företag som ytterst äger företagen i gruppen.


Anmälan till registret
För att anmäla verklig huvudman så använder du bolagsverkets e-tjänst. Det står klart och tydligt vilken information som krävs att du fyller i här. Bland annat behöver du fylla i företagsnamnet och organisationsnummer, du behöver kontaktuppgifter och uppgifter om den verkliga huvudmannen om det finns någon sådan. Du får också förklara hur den verkligen huvudmannen har kontroll över den juridiska personen, samt omfattningen av ägandet.


Officiellt register
Registret med verkliga huvudmän kommer att fyllas på allteftersom och registret blir tillgängligt för allmänheten att söka på. Registret är annars mest till för att finanspolisen snabbt ska kunna se vem eller vilka som står bakom ett företag.


Se till att registrera dina verkliga huvudmän i tid. Dels är det gratis att registrera fram till 1 februari 2018, men du slipper då också böta för att du skickar in informationen för sent och det kan ju kännas onödigt. Om du har några frågor får du gärna kontakta oss. Vi hjälper dig gärna.

Registrera verklig huvudman
businessman