Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 0
  • 6
  • 4
  • 1

Verklig huvudman handelsbolag

Nu är det hög tid att anmäla verklig huvudman till bolagsverket om du inte redan har gjort det. Har du ett handelsbolag så är du ett av ungefär 800 000 bolag som måste registrera detta innan 1 februari 2018 för att inte bli bötfällda.


Beslutet som tagits är att i stort sett alla företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman och detta är en del i införandet av ett nytt EU-direktiv. Enligt detta direktiv måste nu alla EU-länder föra upp ett register över verkliga huvudmän för att det ska bli transparant vem som ytterst äger eller kontrollerar ett handelsbolag. Verklig huvudman är alltid en fysisk person. På detta sätt hoppas man att denna information ska kunna hjälpa till att bekämpa otrevligheter så som penningtvätt och finansiering av terrorism


Vad gäller för handelsbolag
Är du delägare i ett handelsbolag så är det bra att veta att alla handelsbolag är skyldiga att anmäla verklig huvudman till bolagsverket eftersom handelsbolaget är en juridisk person. Är ni två personer som har lika stor del i handelsbolaget så är det enkelt. Då skickar ni in uppgifterna på er båda.


I lagen hittar man presumtionsregler vad gäller den yttersta kontrollen över en juridisk person. Det gäller till exempel om den fysiska personen kontrollerar 25 procent eller mer av det totala antalet röster. Är man nära relaterade så läggs procentsatsen ihop, så om ett gift par äger 10 procent respektive 20 procent, så äger de 30 procent tillsammans. De kommer då båda två att räknas som verklig huvudman och ska registreras.


En person kan också kontrollera ett handelsbolag genom att ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av de personer som leder handelsbolaget. Man kan även ha avtalat om bestämmanderätten när man skrev bolagsavtalet. Gäller det flera företag så är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar det företag som äger de andra företagen.


Skulle det mot all förmodan vara så att det absolut inte finns någon verklig huvudman i ert handelsbolag, så måste man anmäla till bolagsverket att så är fallet.


Att behöva registrera verklig huvudman handelsbolag kan kännas som en börda. Tyvärr är det ju ännu en gång något som drabbar den stora massan, bara för att några få inte kan sköta sig. Men det kan samtidigt vara värt att spendera lite tid framför datorn och fylla i uppgifterna om det kan hjälpa till när det gäller penningtvätt och finansiering av terrorism.

Registrera verklig huvudman
businessman