Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 0
  • 7
  • 5
  • 6

Verklig huvudman flera ägare

Genom att registrera verklig huvudman så bidrar du till ett öppnare samhälle och du försvårar samtidigt för finansiering av terrorism och penningtvätt. Det är omkring 800 000 företag i Sverige som ska anmäla verklig huvudman, flera ägare eller inte och detta ska ske innan den 1 februari 2018. Vad är då verklig huvudman och vad innebär det om ett företag har flera ägare?


Verklig huvudman
En verklig huvudman är den personen eller de personerna som äger och/eller kontrollerar företaget eller föreningen. Om en person har mer än 25 procent av rösterna i ett företag så räknas han eller hon till att vara verklig huvudman. Personen i fråga kan också kontrollera företaget genom att han eller hon har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna. På detta sätt kan det finnas flera ägare i ett företag och därför också flera verkliga huvudmän. Alla huvudmän inom ett företag eller en förening ska registreras hos bolagsverket.


Det är också ganska vanligt att man äger ett företag inom familjen. Om detta är fallet så ska kontrollen som var och en har räknas samman och utfallet visar om samtliga ska registreras som verklig huvudman. Som närstående räknad den man är gift med, förälder, barn och personen barnet eventuellt är gift med.


I en grupp av flera företag så är det den person som kontrollerar det företag äger de andra företagen som räknas som den verkliga huvudmannen.


Flera ägare
Om ett företag har tre ägare och var och en äger 33 procent var, så är de alla verkliga huvudmän och alla behöver då registrera sig på bolagsverkets register. Om det däremot är 4 ägare som sitter på 25 procent var så behöver inte någon av ägarna registrera sig eftersom de inte äger mer än 25 procent. Om två personer som är gifta sitter på 15 procent vardera i ett aktiebolag så räknas de båda som verkliga huvudmän eftersom de tillsammans har 30 procent.


När man ska anmäla verkliga huvudmän så är det bäst att ta det säkra före det osäkra och anmäla alla som kan tänkas vara verkliga huvudmän. Bolagsverket kommer inte att bry sig så mycket om det registreras för många verkliga huvudmän i ett företag. Däremot kommer de att säga ifrån om det är för få verkliga huvudmän eller om informationen som lämnats är felaktig. Då kan företaget få böta och detta gäller även om registreringen kommer in för sent.

Registrera verklig huvudman
businessman