Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 0
  • 7
  • 5
  • 6

Verklig huvudman i dotterbolag

Verklig huvudman är en uppgift om ägande i juridiska personer och enligt ett nytt EU-direktiv så ska alla länder inom EU nu upprätta ett register på personer som äger mer än 25 procent i företag eller på annat sätt har väldigt högt inflytande. Detta gör man för att man ska försöka att kontrollera penningtvätt och finansiering av terrorism bättre, vilket så klart är bra. Men hur fungerar det med verklig huvudman i dotterbolag. Finns det någon verklig huvudman där?


Verklig huvudman
En verklig huvudman är alltid en fysisk person. En verklig huvudman är den eller de personer som äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. Det är varje företags skyldighet att utreda och dokumentera vem eller vilka som är företagets verkliga huvudmän.


För att kunna säga att man kontrollerar företaget krävs det att man har mer än 25 procent av företagets aktier, andelar eller medlemskap. Om man bedriver företag tillsammans med en nära släkting så läggs andelarna ihop. Får man då tillsamman mer än 25 procent så räknas man båda till verkliga huvudmän. Man kan också ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledarmötena eller motsvarande i ett företag för att ha tillräcklig kontroll för att utses till verklig huvudman.


Verklig huvudman i dotterbolag
Reglerna när det gäller verklig huvudman i dotterbolag är lite speciella. Om ett företag är börsnoterat, så behöver man inte registrera verklig huvudman, men det måste man däremot om man är ett dotterbolag som inte är börsnoterat. Detta gäller faktiskt även om dotterbolaget helt ägs av moderbolaget.


För att utreda om det finns någon, och i så fall vem, som är verklig huvudman i ett dotterbolag så behöver man ofta titta på vem det är som står som ägare eller vem det är som kontrollerar moderbolaget. Finns det en verklig huvudman i moderbolaget så är han eller hon med största sannolikhet också huvudman i dotterbolaget. Om det är så att moderbolaget inte har någon verklig huvudman så kan dotterbolaget registrera sig att vara utan verklig huvudman hos bolagsverket.


Registrera när och hur?
Registreringen av verklig huvudman gör du i bolagsverkets e-tjänst. Här är det bara att följa instruktionerna. Information som är bra att ha till hands är företagsnamn och organisationsnummer, personliga uppgifter för den verkliga huvudmannen, så som personnummer, namn, medborgarskap och vart personen är bosatt. Vidare vill bolagsverket veta på vilket sätt som den verklige huvudmannen kontrollerar företaget och hur många procent han eller hon äger.

Registrera verklig huvudman
businessman