Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 0
  • 6
  • 4
  • 1

Verklig huvudman aktiebolag

Definitionen av verklig huvudman förändrades nu under 2017 på grund av ett nytt lagförslag som är baserat på EU:s penningtvättsdirektiv. Enligt detta direktiv ska nu varje EU-land sätta upp ett register på vilka som är verkliga huvudmän, så man måste bland annat gå in och göra anmälan för verklig huvudman aktiebolag. Man räknar med att ungefär 800 000 företag berörs av detta i Sverige.


Dessa nya regler trädde i kraft 1 september 2017 och man måste skicka in anmälan senast 1 februari 2018. Om du missar att skicka in detta, så finns det en risk att ditt företag får böter.


Verklig huvudman
Verklig huvudman är den person, eller de personer som har den yttersta kontrollen eller äganderätten av en juridisk person. Den verkliga huvudmannen måste alltid vara en fysisk person. Det finns vissa undantag, men de flesta företag berörs av detta, bland annat aktiebolag.


Vem är verklig huvudman aktiebolag
Det är företagen själva som är skyldiga att utreda vem som är bolagets verkliga huvudman eller huvudmän. När man gör denna utredning så bör man i första hand titta på vilka personer som kontrollerar mer än 25 % av rösterna i aktieboken. Alla dessa personer kan generellt anses vara verkliga huvudmän, men det finns dock undantag.


Undantagen är om man har avtalat bort sin rätt till en annan person, om man inte har full kontroll över de röster man har på grund av sjukdom, eller om man är minderårig. Är man minderårig så ska föräldrarna anges som verkliga huvudmän.


Så om man väljer att inte anmäla en person som verklig huvudman, fastän de har mer än 25 % av rösterna i aktiebolaget, så måste man ha en bra orsak till det.


Närstående
Om det finns aktieägare som är närstående så ska deras % av rösterna läggas samman. Ett gift par som har 10 % respektive 30 % av rösterna får alltså 40 % sammanlagt och båda ska registreras som verklig huvudman. Som närstående räknas make/maka/sambo/registrerad partner och föräldrar, men också barn och deras make/maka/sambo/registrerad partner. Detta betyder att alla ska registreras som huvudmän i ett familjeföretag eftersom de tillsammans äger 100 % av rösterna.


Anmälan verklig huvudman
Anmälan av verklig huvudman aktiebolag gör man elektroniskt hos bolagsverket. En anmälan ska innehålla organisationsnummer, företagsnamn, kontaktuppgifter och ytterligare uppgifter om den verkliga huvudmannen, då bland annat uppgifter om hur han eller hon har kontroll över den juridiska personen, samt omfattningen av kontrollen.

Registrera verklig huvudman
businessman