Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 0
  • 7
  • 5
  • 6

Vad betyder verklig huvudman

Verklig huvudman är den person eller de personer i ett företag som ytterst äger eller kontrollerar företaget. Detsamma kan gälla en förening. Verklig huvudman kan även vara en person som tjänar på att någon annan agerar åt dem.


Registrera verklig huvudman
Anledningen till att det har blivit så mycket tal om verklig huvudman den senaste tiden är att Europaparlamentet år 2015 antog ett nytt direktiv vad gäller penningtvätt. Enligt detta direktiv så måste nu alla länder som tillhör EU upprätta ett register som visar vilken person eller vilka personer som är verkliga huvudmän i respektive bolag. I Sverige tror man att ungefär 800 000 företag berörs av detta och då också måste anmäla verklig huvudman till bolagsverket innan 1 februari 2018 för att slippa få böter.


Syftet med registret
Anledningen till att man upprättar ett register på det här sättet är att man vill att det direkt ska kunna synas vem det är som har bestämmanderätt i ett företag. Detta är otroligt viktigt, inte minst för att banker och finanspolisen snabbt ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag, om det skulle behövas. Denna information som registreras ska bidra till att bekämpa penningtvätt, men även stoppa finansiering av terrorism. Detta register är alltså inte något negativt, fastän det kanske kan kännas så, eftersom det bidrar till mer pappersarbete för din egen del.


Vem ska registrera
I stort sätt alla företag måste registrera verklig huvudman innan 1 februari 2018. Det finns dock några undantag. Enskilda näringsidkare behöver inte anmäla verklig huvudman. Inte heller aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Dödsbon och konkursbo är också förskonade. Detta gäller även enkla bolag och ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman. Inte heller staten, landstinget eller kommuner behöver anmäla sig och inte juridiska personer där det offentliga har bestämmanderätt.


Det kan kännas lite komplicerat att veta vem man ska registrera som verklig huvudman. Det kan ju finnas flera verkliga huvudmän inom samma företag och då ska alla registreras. Är man till exempel ett gift par så lägger man ihop bestämmanderätten som båda har tillsammans och det finns en stor möjlighet att båda då måste tas upp som verkliga huvudmän. Om man bedriver ett familjeföretag där alla är nära släkt så kommer alla ägare att behöva registreras.


Tycker du att det verkar komplicerat, så kontakta oss gärna. Vi hjälper dig gärna att reda ut alla begrepp.

Registrera verklig huvudman
businessman