Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 0
  • 6
  • 4
  • 1

Registrera verklig huvudman bolagsverket

Enligt en ny lagstiftning så ska alla EU-länder gå samman och sätt upp ett register på verkliga huvudmän i företag och föreningar. Syftet med detta register är att olika organisationer som kommer i kontakt med bolaget ska kunna se vem som är bolagets verkliga huvudman och detta kommer i sin tur att försvåra penningtvätt och finansiering av terrorism. Nu är det inte så lång tid kvar innan tidsfristen löper ut. Innan den 1 februari 2018 måste du ha anmält verklig huvudman till bolagsverket. Vem är verklig huvudman i ditt företag?


Vem är verklig huvudman En verklig huvudman är personen eller personerna som har den yttersta kontrollen eller ägandeskapet i ett företag eller en förening. En verklig huvudman är alltså alltid en fysisk person. I Sverige räknar man med att de flesta aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, bankaktiebolag, försäkringsaktiebolag och Europabolag kommer att beröras av detta och behöver registrera verklig huvudman till bolagsverket.


Anmäla verklig huvudman bolagsverket
Det är alltså till bolagsverket man vänder sig för att registrera verklig huvudman. Den 1 februari 2018 går tidsfristen ut för företag och föreningar. Har du ett nystartat företag måste du dock anmäla verklig huvudman inom fyra veckor.


Som företag eller förening så gör du din anmälan i bolagsverkets e-tjänst. Man kan inte skicka in någon papperskopia. Man loggar in med sin e-legitimation för att göra anmälan. Det är helt gratis att göra anmälan, så länge som man gör det innan 1 februari 2018.


Vad ska finnas med i anmälan
Eftersom du använder e-tjänsten hos bolagsverket, så framgår det klart och tydligt vilken information som du ska ange. Bland annat så behöver du fylla i företagets organisationsnummer och företagets namn. Du behöver även ange en e-postadress som fungerar. Vidare behöver du den verkliga huvudmannens namn, personnummer, medborgarskap och landet som personen är bosatt i.


Det behöver även klart framgå i anmälan på vilket sätt som den verklige huvudmannen kontrollerar företaget och hur många procent kontroll som han eller hon har. Det behöver också framgå om den verklige huvudmannen äger eller kontrollerar företaget tillsammans med någon närstående eller genom andra företag.


Skicka in i tid
Försök att skicka in anmälan om verklig huvudman till bolagsverket i tid. Kommer det inte in i tid så kommer bolagsverket att skicka ut en påminnelse till ditt företag. Skickar man ändå inte in anmälan så kommer företaget att få betala böter. Detsamma gäller vid misstanke om att de registrerade uppgifterna inte stämmer.

Registrera verklig huvudman
businessman